lørdag 7. juni 2014

Pinse og matematikk


Nå er det pinse, igjen. Den tredje av de store høytidene. Først jul , der Gud selv blir menneske. Så påske, der denne menneskesønnen, Jesus, dør og beseirer død og synd for alle som vil tro på ham. Så til slutt pinse, der den tredje personen i guddommen, Den Hellige Ånd, blir tilgjengelig som en guddommelig ressurs for alle kristne.
Pinsen er ukjent og lite relevant for folk flest. Men ikke for oss som er kristne. Les det spennende budskapet i Apostlenes gjerninger, kapittel 2. At mange kaller pinsen ”kirkens fødselsdag” er ikke rart.
Jeg forbinder også pinse med matematikk, åndelig matematikk. 12 forskremte disipler får plutselig del i en X-faktor, og av 12 X Den Hellige Ånds kraft og inspirasjon får vi tallet 3000. Den første pinsedag ble 3000 mennesker døpt og lagt til menigheten. Og slik fortsatte det, og slik er det også i dag. Den åndelige matematikken, der Ånden og Ordet virker, er en forunderlig multiplikasjonstabell. Ut fra lite, ja, faktisk ut fra noe som kan være helt dødt, vokser det ofte fram nytt liv, ny vekst og store tall!
Pinse, kommer av det greske ordet ”pentekoste”, som  betyr ”femtiende”, ja, tallet femti. Femti dager etter påske feiret jødene, helt uavhengig at Jesus høytiden sjabuot eller ukefesten, som vi hos oss nå kaller pinse.
Så pinse er for meg også knyttet til ordet fem eller femti. Ordet pente betyr fem, som i pentagon, femkant, og pentekoste betyr altså femtiende. På søndag skal jeg, sammen med alle pinsevenner, eller ”pentekostale kristne”  feire han som bryter vanlige matematiske regler. Det kan jeg faktisk like!