tirsdag 25. mars 2014

Sendt, utsendt og utsendinger


Denne uken deltar jeg på en stor konferanse i Oslo. Konferansen heter ”Sendt” og det handler om at alle vi som deltar tror vi er sendt til noe. Dette noe er Jesu oppdrag, om ”å gå ut i hele verden” for å fortelle om ham og gjøre det vi kan for at andre også skal få muligheten til å bli kristne. Disipler kaltes de første kristne, og det kaller vi oss faktisk også i dag, eller ”læresvenner” som det også omsettes til.
Jeg gleder meg til konferansen. Vi er over 800 deltakere, fra svært mange kristne kirkesamfunn, som står sammen om dette oppdraget. På konferansen handler det om å danne nye fellesskap, gjerne nye menigheter og forsamlinger, og å blåse nytt liv i forsamlinger som er små og innadrettede. Jeg tror på vekst, først og fremst fordi jeg tror på Guds makt og muligheter. Men jeg tror også på at det er viktig å komme sammen, bli inspirert og lære av hverandre. Det skal vi gjøre på ”Sendt”.

Selv tilhører jeg Frelsesarmeen, en revolusjonerende bevegelse, både i form og metoder. Slik har det vært opp gjennom historien, og slik tror jeg det også blir i framtiden. Jeg ønsker i hvert fall å bidra, som utsending og disippel. Budskapet og evangeliet er uforandret, men vi må møte mennesker i vår tid og der vi er, med dette grensesprengende budskapet.

I en internasjonal uttalelse som står i vår Håndbok i troslære (s. 334) står det ganske så treffende hva som er vår grunnleggende metode, ja, faktisk vår livsbetingelse og åndedrett: Kristus sier ”kom til meg!” før han sier ”gå ut i hele verden!”. Disse to bevegelsene står i forhold til hverandre som inn- og utpust. Å delta i bare den ene bevegelsen på bekostning av den andre, fører til død. Å ta del i begge er livets vei.

Dette er det ”Sendt” handler om. Å komme sammen, og bli inspirert av hverandre, men enda mer av Gud. Deretter går vi ut i verden, som utsendinger, utsendt av Jesus selv.

Stor ting kommer til å skje!

Se: http://dawnnorge.no/?page_id=2555