mandag 18. november 2013

En moderne trosbekjennelse?


Jeg tror på min moder og fader
Og alt som mennesker skaper
Jeg tror på meg selv og alt som gjør livet mitt vel
Født av mitt eget begjær, for det ligger meg nær
Alt som unnviker lidelse,
pine og død,

Og gir nok av penger,
sirkus og brød

Jeg tror på de heldiges samfunn,
syndenes tillatelse,
legemets omfavnelse
og et selvsentrert liv.

JAMMEN!

søndag 17. november 2013

Å tone flagg


Jeg er ikke så flink med flagg, eller å flagge. En periode hadde jeg ansvar for flaggingen i et borettslag, omtrent samtidig som vaktmester Narvestad figurerte som flaggingsansvarlig på TV. Jeg har også vært flaggbærer på Karl Johans gate i Oslo, flere ganger. Jeg har også pugget flagg, alle verdens flagg, men er ikke sikker på at jeg husker mer enn halvparten i dag.

Israels flagg slik jeg så det
nylig på Masada-klippen
Men jeg liker flagg, og har oppdaget at det ikke alltid er enkelt å tone flagg. Å heise flagg eller stille seg bak et flagg sier noe om hva du støtter, og hva de er villig å stå for. Et flagg symboliserer oftest noe.
Noen flagg skaper negative assosiasjoner, også for meg, men de fleste flagg respekterer jeg. Flagget til fotballaget Viking gir meg gode assosiasjoner. Men det finnes viktigere flagg. Av slike har jeg alltid elsket to flagg, og har i den senere tid også vært opptatt av et tredje. Men alle disse tre flaggene kan gi negative assosiasjoner, for ikke å si motstand, hos enkelte som ser verden annerledes enn meg.
Det første er det norske flagget, flagget som landslagsspillerne har på drakten, som vaier med sin rød, hvite og blå farge over det vakre landet vårt på lokale og nasjonale merkedager. Men så var det dette korset, da. Det liker ikke alle.
Det andre flagget er Frelsesarmeens flagg. Ikke så kjent for alle, men likevel. For oss i Frelsesarmeen er fagene rød, gul og blå, og mottoet ”Blod og ild”, fullt at symbolikk. De som undersøker dette nærmere forstår at budskapet er ganske ”motstrøms”. Det handler om Jesus, Den Hellige Ånd og om at vi tror det finnes en annen og dypere virkelighet enn hva det til enhver tid gjeldende samfunnet kan definere som godt og politisk korrekt.
Frelsesarmeens flagg
Det tredje flagget er Israels flagg. Jeg respekterer dette like mye som Sveriges, Irlands og Japans flagg, for eksempel. Men jeg støtter det nok litt ekstra, siden Israels folk er satt under et større press enn de aller fleste andre nasjoner. I tillegg blir du fort satt i bås om du ”flagger dette flagget”. Jeg vil verken settes i bås eller framstå som en forsvarer av verken Israels eller Norges politiske beslutninger. Men jeg tror at Israel trenger gode venner. Jeg er en slik venn, og ”flagger det”.
Flagg har stor symbolverdi. Dette innser jeg, og forstår også det sterke forholdet for eksempel amerikanerne har til sitt ”Stars and stripes”. Flagg symboliserer felles historie og felles verdier.
Det som betyr mest for meg er innholdet i Frelsesarmeens flagg. Nasjoners flagg er mindre viktig, men det norske står meg nærmest og noen andre trenger ekstra støtte.